USTAWY, rozporzĄdzenia, decyzje ...

Różne dokumenty o charakterze prawnym związane z orgaznizacją specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego w Polsce zgromadzone w jednym miejscu.

WYKAZ PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z RATOWNICTWEM WODNYM

Przepisy związane z ratownictwem wodnym, obejmują w szczególności:

Plany szkoleŃ

Programy szkoleń realizowanych podczas kursów specjalistycznych w Bornem Sulinowie.

Przykładowe pytania testowe dostępne tutaj. 

OSTATNIA AKTUALIZACJA 15 LIPIEC 2013